facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w BIPie

 

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. programowo promocyjnych.

[więcej...]
09/08/2018

Nabór na wolne stanowsiko pracy

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. obsługi technicznej i najmu świetlic wiejskich.

[więcej...]
09/08/2018

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: bibliotekarz.pdf Nabór- bibliotekarz 

[więcej...]
02/08/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn."Utworzenie pracowni artystycznej remont i wyposażenie w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej."jpg Informacja 

[więcej...]
24/07/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. "Usługa cateringowa dożynek gminnych w 2018 w Łagoszowie Małym".

[więcej...]
13/07/2018

Zapytanie ofertowe

Gminne Cetrum Kultury zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Utworzenie pracowni artystycznej remont i wyposażenie w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej."pdf Zapytanie_ofertowe pdf Formularz ofertowy pdf przedmiar_robót 

[więcej...]
05/07/2018