facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w BIPie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr ZZP.JP.7.2019r., dotyczącego usługi cateringowej dożynek gminnych w 2019r. w Jaczowie.

[więcej...]
22/05/2019

Zapytanie ofertowe

Gminne Cetrum Kultury zaprasza do składania ofert na usługę cateringową dożynek gminnych w 2019r. w Jaczowie. 

[więcej...]
09/05/2019

Unieważnienie zapytania

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego dot.  usługi cateringowej dożynek gminnych 2019r. w Jaczowie.

[więcej...]
07/05/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zabezpieczenia medycznego imprez plenerowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmnaowej.

[więcej...]
06/05/2019

Informacja o wyborze oferty

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. realizacji technicznej montażu zadaszenia scenicznego, nagłośnienia oraz oświetlenia wraz z obsługą techniczną na imprezę pn. "DOŻYNKI GMINNE JACZÓW 2019'" w dniu 31 sierpnia 2019 r. pdf Informacja o wyborze oferty 

[więcej...]
30/04/2019

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Animator świetlicy wiejskiej w Łagoszowie Małym, sprzątaczka.

[więcej...]
15/04/2019