facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w BIPie

 

Zapytanie ofertowe

"Zakup podłogi modułowej przeznaczoenj na imprezy/przedsięwzięcia plenerowe"

[więcej...]
17/03/2017
podłoga modułowa | imprezy plenerowe | zakup podłogi | podesty

ZARZĄDZENIE 6.2017

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 9 lutego 2017r.

[więcej...]
13/02/2017

ZARZĄDZENIE 5.2017

Zarządzenie nr 5.2017 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 19 stycznia 2017r.

[więcej...]
27/01/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje, że w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Dostawa opału do placówek GCK w Jerzmanowej w sezonie grzewczym 2017r" została wybrana oferta złożona przez firmę...

[więcej...]
23/01/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje, że dokonanow yboru najkorzystniejszej oferty na wykonawcę dla zadania pn. "Usługi transportowe dotyczące przewozu sprzętu i materiałów gabarytowych"

[więcej...]
16/01/2017

ZARZĄDZENIE 1.2017

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 3 stycznia 2017r.

[więcej...]
11/01/2017