facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr ZZP.JP.7.2019r., dotyczącego usługi cateringowej dożynek gminnych w 2019r. w Jaczowie.

[więcej...]
22/05/2019

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Animator świetlicy wiejskiej w Łagoszowie Małym, sprzątaczka.

[więcej...]
15/04/2019

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Animator świetlicy wiejskiej w Gaikach

[więcej...]
05/03/2019

Ogłoszenie wyników naboru na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyniku naboru na stanowisko Bibliotekarz 

[więcej...]
11/02/2019

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy bibliotekarz pdf og_oszenie_o_naborze_bibliotekarz 

[więcej...]
23/01/2019

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. obsługi technicznej i najmu świetlic wiejskich pdf Ogłoszenie o naborze 

[więcej...]
14/09/2018