facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

24/11/2016

ZARZĄDZENIE 53.2016

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16.2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

pdf POBIERZ PLIK