facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

31/03/2016

ZARZĄDZENIE NR 16.2016

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

POBIERZ PDF