facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

31/03/2016

ZARZĄDZENIE NR 21.2016

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12.2016r. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie Rocznego Planu Działalności Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej na 2016r.

POBIERZ PDF