facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

23/11/2016

ZARZĄDZENIE 29.2016

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 2 maja 2016r. w sprawie zasad zarządzania ryzykiem oraz zasad monitorowania, samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej

pdf POBIERZ PLIK