facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadania pn. "Remont świetlic wiejskich w Bądzowie, Smardzowie i sali OSP w Jerzmanowej"

[więcej...]
23/04/2020

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ  PERYFERYJNYCH I BIUROWYCH  DLA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ"

[więcej...]
15/04/2020

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Remont świetlic wiejskich w Bądzowie, Smardzowie i sali OSP w Jerzmanowej"

[więcej...]
07/04/2020

Informacja o wyborze oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadania pn. "Zakup i dostawa środków czystości do obiektów/świetlic wiejskich administrowanych przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej."

[więcej...]
24/02/2020

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Zakup i dostawa środków czystości do obiektów/świetlic wiejskich administrowanych przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej."

[więcej...]
13/02/2020

Informacja o wyborze oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadania pn."Zakup i dostawa materiałów biurowych dla administracji Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej w roku 2020."

[więcej...]
22/01/2020