facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż systemu alarmowego w świetlicach wiejskich administrowanych przez Gminne centrum Kultury w jerzmanowej."

[więcej...]
03/12/2019

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę i montaż sprzętu nagłośnieniowego dla Wiejskiego Domu Kultury w Jaczowie.

[więcej...]
22/11/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn. "Remont tarasu - sceny przy budynku świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42A".

[więcej...]
18/11/2019

Zapytanie ofertowe

Gminne Cetrum Kultury zaprasza do składania ofert na realizacje zadania pn. "Remont tarasu-sceny przy budynku Świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42A."

[więcej...]
06/11/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy 700 szt. maskotek pluszowych z napisem "Gmina Jerzmanowa".

[więcej...]
26/09/2019

Zapytanie ofertowe

Gminne Cetrum Kultury zaprasza do składania ofert na dostawę 700 sztuk maskotek pluszowych z napisem o treści "Gmina Jerzmanowa".

[więcej...]
12/09/2019