facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

20/06/2018

Zapytanie ofertowe

Gminne Cetrum Kultury zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Utworzenie pracowni artystycznej remont i wyposażenie w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej." pdf Formularz ofertowy pdf zapytanie_ofertowe pdf przedmiar robót