facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Zakup i dostawa materiałów biurowych dla administracji Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej w roku 2020."

[więcej...]
16/01/2020

Informacja o wyborze oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadania pn."Dostawa i montaż systemu alarmowego w świetlicach wiejskich administrowanych przez Gminne centrum Kultury w jerzmanowej." 

[więcej...]
11/12/2019

Informacja o wyborze oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadania pn. "Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego dla Wiejskiego Domu Kultury w Jaczowie."

[więcej...]
04/12/2019

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż systemu alarmowego w świetlicach wiejskich administrowanych przez Gminne centrum Kultury w jerzmanowej."

[więcej...]
03/12/2019

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę i montaż sprzętu nagłośnieniowego dla Wiejskiego Domu Kultury w Jaczowie.

[więcej...]
22/11/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn. "Remont tarasu - sceny przy budynku świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42A".

[więcej...]
18/11/2019