facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

03/07/2018

Informacja o niedokonaniu wyboru oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje, że nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn." Utworzenie pracowni artystycznej - remont i wyposażenie w Gminnym Centrym Kultury w Jerzmanowej". pdf Informacja