facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

18/11/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn. "Remont tarasu - sceny przy budynku świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42A". Do pobranaia: pdf info_wyborze_oferty___remont_tarasu