facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

04/12/2019

Informacja o wyborze oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadania pn. "Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego dla Wiejskiego Domu Kultury w Jaczowie.. pdf Oferta