facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

11/12/2019

Informacja o wyborze oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadania pn."Dostawa i montaż systemu alarmowego w świetlicach wiejskich administrowanych przez Gminne centrum Kultury w jerzmanowej." pdf informacja_o_wyborze_oferty_system_alarmowy