facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

Gminne Cetrum Kultury zaprasza do składania ofert na realizacje zadania pn. "Remont tarasu-sceny przy budynku Świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42A."

[więcej...]
06/11/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy 700 szt. maskotek pluszowych z napisem "Gmina Jerzmanowa".

[więcej...]
26/09/2019

Zapytanie ofertowe

Gminne Cetrum Kultury zaprasza do składania ofert na dostawę 700 sztuk maskotek pluszowych z napisem o treści "Gmina Jerzmanowa".

[więcej...]
12/09/2019

Zapytanie ofertowe

Gminne Cetrum Kultury zaprasza do składania ofert na usługę cateringową dożynek gminnych w 2019r. w Jaczowie. 

[więcej...]
09/05/2019

Unieważnienie zapytania

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego dot.  usługi cateringowej dożynek gminnych 2019r. w Jaczowie.

[więcej...]
07/05/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zabezpieczenia medycznego imprez plenerowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmnaowej.

[więcej...]
06/05/2019