facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

23/04/2020

Informacja o wyborze oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadaniapn. "Remont świetlic wiejskich w Bądzowie, Smardzowie i sali OSP w Jerzmanowej"

 Do pobrania pdf informacja o wyborze oferty - remont_swietlic