facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

07/05/2020

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "OBSŁUGA KONSERWATORSKA OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY W jERZMANOWEJ ORAZ TERENÓW I URZĄDZEŃ DO NICH PRZYLEGŁYCH"

pdf zapytanie_ofertowe docx formularz_ofertowy