facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej

Gminne Cetrum Kultury zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Usługa cateringowa dożynek gminnych w 2018 r. w Łagoszowie Małym."pdf Zapytanie_ofertowe pdf Formularz_ofertowy_ 

[więcej...]
28/06/2018

Zapytanie ofertowe

Gminne Cetrum Kultury zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Utworzenie pracowni artystycznej remont i wyposażenie w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej." Formularz ofertowy 

[więcej...]
20/06/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. "Organizację wycieczki do Kazimierz Dolnego, Zamościa i Sandomierz dla mieszkańców gminy Jerzmnowa".

[więcej...]
11/06/2018

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego ZP.RS. 1.2018 z dnia 18.05.2018. pdf Informacja o unieważnieniu 

[więcej...]
07/06/2018

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert na "Organizację wycieczki do Kazimierz Dolnego, Zamościa i Sandomierz dla mieszkańców gminy Jerzmnowa"

pdf zapytanie_ofertowe_  docx formularz ofertowy 

 

[więcej...]
24/05/2018

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do złożenia ofert na "Utworzenie pracowni artystycznej - remont i wyposażenie w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej."

[więcej...]
21/05/2018