facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn. "Zakup stołów do Wiejskiego Domu Kultury w Jaczowie

[więcej...]
03/07/2017

Informacja o nie dokonaniu wyboru oferty

W związku z zapytaniem ofertowym ZP RS. 1.2017r. na realizację zadania pn. "Zakup podłogi modułowej przeznaczonej na imprezy/przedsięwzięcia plenerowe."

[więcej...]
08/05/2017
podłoga modułowa

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn. "Zakup podłogi modułowej przeznaczonej na imprezy/przedsięwzięcia plenerowe".

[więcej...]
20/04/2017

Informacja o niedokonaniu wyboru oferty

W związku z zapytaniem ofertowym nr |ZP RS 1.2017 z dnia 13.03.2017r. na realizację zadania pn, "Zakup podłogi modułowej na imprezy/przedsięwzięcia plenerowe"...

[więcej...]
03/04/2017
podłoga modułowa

Zapytanie ofertowe

"Zakup podłogi modułowej przeznaczoenj na imprezy/przedsięwzięcia plenerowe"

[więcej...]
17/03/2017
podłoga modułowa | imprezy plenerowe | zakup podłogi | podesty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje, że w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Dostawa opału do placówek GCK w Jerzmanowej w sezonie grzewczym 2017r" została wybrana oferta złożona przez firmę...

[więcej...]
23/01/2017