facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego ZZP.JP.2.2017 z dnia 6 lipca 2017r

[więcej...]
17/07/2017

Informacja o wborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Zakup stołów do Wiejskiego Domu Kultury w Jaczowie"

[więcej...]
17/07/2017

Obsługa gastronomiczna

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej ogłasza konkurs na oferty na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i handlowej podczas dożynek gminnych 2017 w Potoczku

[więcej...]
11/07/2017
dożynki | konkurs | gastronomia | ogłoszenie | konkurs ofert | PRZETARG

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn. "Zakup stołów do Wiejskiego Domu Kultury w Jaczowie

[więcej...]
03/07/2017

Informacja o nie dokonaniu wyboru oferty

W związku z zapytaniem ofertowym ZP RS. 1.2017r. na realizację zadania pn. "Zakup podłogi modułowej przeznaczonej na imprezy/przedsięwzięcia plenerowe."

[więcej...]
08/05/2017
podłoga modułowa

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn. "Zakup podłogi modułowej przeznaczonej na imprezy/przedsięwzięcia plenerowe".

[więcej...]
20/04/2017