facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje, że dokonanow yboru najkorzystniejszej oferty na wykonawcę dla zadania pn. "Usługi transportowe dotyczące przewozu sprzętu i materiałów gabarytowych"

[więcej...]
16/01/2017

Zapytanie ofertowe na dostawę opału

Dostawa opału do placówek GCK w Jerzmanowej w sezonie grzewczym 2017

[więcej...]
04/01/2017