facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

"Zakup podłogi modułowej przeznaczoenj na imprezy/przedsięwzięcia plenerowe"

[więcej...]
17/03/2017
podłoga modułowa | imprezy plenerowe | zakup podłogi | podesty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje, że w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Dostawa opału do placówek GCK w Jerzmanowej w sezonie grzewczym 2017r" została wybrana oferta złożona przez firmę...

[więcej...]
23/01/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje, że dokonanow yboru najkorzystniejszej oferty na wykonawcę dla zadania pn. "Usługi transportowe dotyczące przewozu sprzętu i materiałów gabarytowych"

[więcej...]
16/01/2017

Zapytanie ofertowe na dostawę opału

Dostawa opału do placówek GCK w Jerzmanowej w sezonie grzewczym 2017

[więcej...]
04/01/2017