facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

23/04/2020

ZARZĄDZENIE NR 17.2020

Zarządzenie nr 17.2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 23 kwietnia 2020r. zmieniające Zarządzenie nr 6.2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie Rocznego Planu działalności Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej na 2020r.

pdf POBIERZ 17.2020 

pdf RPD_23.04.2020r.