facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadania pn. ZAKUP, DOSTAWA ORAZ INSTALACJA SERWERA NA POTZREBY SYSTEMU MAK+ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JERZMANOWEJ ORAZ JEJ FILII W JACZOWIE

[więcej...]
19/10/2020

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest ZAKUP I DOSTAWA PODUSZEK DZIECIĘCYCH DLA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ   

[więcej...]
13/10/2020

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA ORAZ INSTALACJA SERWERA NA POTZREBY SYSTEMU MAK+ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JERZMANOWEJ ORAZ JAJ FILII W JACZOWIE

[więcej...]
07/10/2020

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ WRAZ Z UTRZYMANIEM SERWERA I HOSTINGU ORAZ PRZENIESIENIE DANYCH Z DOTYCHCZASOWYCH STRON INTERNETOWYCH

[więcej...]
07/10/2020

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. ZAKUP I DOSTAWA PODUSZEK DZIECIĘCYCH DLA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ 

[więcej...]
28/09/2020

Zapytanie ofertowe

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ WRAZ Z UTRZYMANIEM SERWERA I HOSTINGU ORAZ PRZENIESIENIE DANYCH Z DOTYCHCZASOWYCH STRON INTERNETOWYCH

[więcej...]
24/09/2020