facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

22/01/2020

Informacja o wyborze oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadania pn."Zakup i dostawa materiałów biurowych dla administracji Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej w roku 2020." Do pobrania pdf inf_o_wyborze_oferty___art_biurowe