facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Pracownicy

Wykaz stanowiskowy pracowników Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej

 

 • Główny Księgowy Barbara Szklarska  tel: 76 838 43 24, e-mail: b.szklarska@gckjerzmanowa.pl,
 • Specjalista ds. kadr i administracji Joanna Przytulska tel: 76 838 43 24, e-mail:  j.przytulska@gckjerzmanowa.pl,
 • Specjalista ds. obsługi technicznej i najmu świetlic wiejskich Iwo Hajdamowicz  tel: 76 838 43 24, e-mail: i.hajdamowicz@gckjerzmanowa.pl,
 • Specjalista ds. gospodarowania zasobami Renata Sinkiewicz tel: 76 831 21 11, e-mail: r.sinkiewicz@gckjerzmanowa.pl,
 • Specjalista ds. programowo-promocyjnych Anna Stec tel: 76 831 21 11, e-mail: a.stec@gckjerzmanowa.pl,
 • Kierownik do spraw bibliotek Marta Tomulik (powierzenie obowiązków) tel: 76 831 22 87, e-mail: m.tomulik@gckjerzmanowa.pl,
 • Starszy bibliotekarz Agnieszka Kozińska tel:  76 831 22 87, e-mail: a.kozinska@gckjerzmanowa.pl,
 • Starszy bibliotekarz Urszula Wróbel tel: 76 752 15 82, e-mail: u.wrobel@gckjerzmanowa.pl, biblio-jaczow2@o2.pl,
 • Bibliotekarz Natalia Nowak tel: 76 752 15 82, e-mail: n.nowak@gckjerzmanowa.pl,
 • Instruktor ds. edukacyjno – kulturalnych Adrianna Stosik tel: 76 831 21 11, e-mail: a.stosik@gckjerzmanowa.pl,
 • Starszy instruktor ds. edukacyjno – kulturalnych Renata Zwolińska tel: 76 831 21 11, e-mail: r.zwolinska@gckjerzmanowa.pl,
 • Sprzataczka w GCK w Jerzmanowej Małgorzata Książkiewicz e-mail: m.ksiazkiewicz@gckjerzmanowa.pl
 • Sprzątaczka w WDK w Jaczowie Romana Bartuś tel. 609 393 569, e-mail: r.bartus@gckjerzmanowa.pl
 • Animator w WDK w Kurowicach, Instruktur ds. edukacyjno kulturalnych dzieci i młodzieży Małgorzata Nos tel. 787 066 728, e-mail: animator.kurowice@gckjerzmanowa.pl
 • Animator świetlicy wiejskiej w Łagoszowie Małym,  Instruktor ds. edukacyjno-kulturalnuch dzieci i młodzieży Katarzyna Goś tel. 787 069 179, animator.lagoszowmaly@gckjerzmanowa.pl
 • Animator świetlicy wiejskiej w Bądzowie Anna Rysz tel. 787 067 384, e-mail: animator.badzow@gckjerzmanowa.pl
 • Animator świetlicy wiejskiej w Potoczku Barbara Kupeć  tel. 787 069 660, e-mail: animator.potoczek@gckjerzmanowa.pl
 • Animator świetlicy wiejskiej w Smardzowie Iwona Durał tel. 787 069 406, e-mail: animator.smardzow@gckjerzmanowa.pl
 • Animator świetlicy wiejskiej w Maniowie Bożena Oczadło tel. 787 066 165, e-mail: animator.maniow@gckjerzmanowa.pl
 • Animator świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42a Izabela Walos tel. 787 070 578, e-mail: animator.modla@gckjerzmanowa.pl
 • Animator świetlicy wiejskiej w Gaikach Ewelina Tomyślak tel. 787 064 850, e-mail: animator.gaiki@gckjerzmanowa.pl
 • Animator świetlicy wiejskiej w Jerzmanowej i Kurowie Małym Monika Dyba tel. 787 069 094, e-mail: animator.jerzmanowa@gckjerzmanowa.pl