facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

19/11/2019

ZARZĄDZENIE NR 41.2019

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej.

Pobierz pdf nr_41.2019