facebook
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

16/12/2019

ZARZĄDZENIE NR 48.2019

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej na dostawy, usługi lub roboty budowlane, których wartośc nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro"

Pobierz pdf nr_48.2019